หน้าแรก |   เกี่ยวกับเรา  |   แผนที่  |   ติดต่อเรา
   นโยบายบริษัท

          เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในนวัตกรรมการใช้ปั้มอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ

   ตรงกับระบบงาน ลดการซ่อมบำรุงในการใช้งานในสินค้าของบริษัทพร้อม

   เป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งวางระบบการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับปั้มให้เป็นมิตร

   กับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      + เราคือผู้รู้จริงในหน้าที่และหลักของการใช้ปั้มอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

      + เราคือผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ปั้มอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย

      + เราสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของปั้มแต่ละ

          ประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้ใช้งานและผู้สนใจได้

      + สินค้าที่จำหน่ายจะต้องมีสัญลักษณ์ของบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้

          ลูกค้าหรือผู้ใช้งานติดต่อกับบริษัทได้เมื่อต้องการทันที

      + การจำหน่ายสินค้าและออกแบบการติดตั้งเราจะทำให้ลูกค้าประหยัด

         ต้นทุนในการใช้งานและซ่อมบำรุงให้มากที่สุด

      + สินค้าและงานบริการที่จำหน่ายโดยบริษัทจะมีการรับประกันตามรูปแบบ

         งานอย่างเหมาะสม และออกใบรับประกันภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท

         ได้เมื่อท่านลูกค้าต้องการ

                        THINK>>CHANGE>>SOLVE>>SAVE

     สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่

     โทร 02-187-0958 เบอร์แฟกซ์ 02-187-0959

     หรือโดยตรง 099-1549979

หน้าแรก |  เกี่ยวกับเรา |  แผนที่ |  ติดต่อเรา

counter