หน้าแรก |   เกี่ยวกับเรา  |   แผนที่  |   ติดต่อเรา

 

 

ปริมาณการจ่าย :  0 -  1040  ลิตรต่อนาที
แรงดัน : 1.5 - 8.6  บาร์
ระยะดูดลึก : 4 เมตร  ระยะส่งสูง  86 เมตร
ขนาดท่อ : 1/4 - 3  นิ้ว
ใช้การขับเคลื่อนด้วย : ลม
ตัวเรือน : Cast iron, Aluminium,Stainless steel 316,Polyproperen,PVDF,Acetal
ส่วนสัมผัสของเหลว : Neoprene,Buna-n, Santoprene,Hytel,PTFE

Applications ;

Water treatment : Dosing acids and alkalis for pH-control. Transfer of flocculent, suspensions, chemical reagents and sludges. The pumps are resistant to hydrochloric acid and ferric chlorite, plus many others.

Paint, print and varnish industry : Solventbased paints, ink, varnish, glue, adhesives and solvents. Transfer, recirculation and blendning of ink in printing industies.

Hygienic applications : Transfer of food products like soup, cream, syrup, milk, yoghurt, flavours, spirit, chocolate, dough, creams, paste, perfumes and toothpaste. Service applications as spraying of cleaning liquid in CIP systems.

Mechanical industry : Handling of oil, fats, lubricants, cooling liquids, washing and cleaning liquids, solvents and waste products etc.

Pulp and paper industry : Transport of glue, sodium silicate, colour and titanium oxide etc. Bleaching products, sampling and waste water handling.

Chemical Industry : Transfer of all kind of acids, alkalis, alcohol, solvents and shear sensitive products such as latex and emulsions, as well as chemical waste products.

Surface conditioning : Transport of chemicals from storage tanks, containers and baths, for example in pickling, galvanization and degreasing. Handling of waste products.

Standard

 Popular metal model
TX25ATT TX70ATT TX120ATT TX220ATT TX420ATT TX820ATT  
TX25CTT TX70CTT TX120CTT TX220CTT TX420CTT TX820CTT  
  TX70STT TX120STT TX220STT TX420STT TX820STT  
                                    Popular PE/PTFE model
TR9PTT TR20PTT T50PTT T100PTT T200PTT T400PTT T800PTT
TR9TTT TR20TTT T50TTT T100TTT T200TTT T400TTT  
    TX50PTT TX100PTT TX200PTT    
    TX50TTT TX100TTT TX200TTT    

Catalog : Tapflo metal.pdf

Catalog : Tapflo PE/PTFE.pdf

Sanitary & Pharmacy

Sanitary Series

T30STT T80STT T125STT T225STT T425STT  
T30SZS T80SZS T125SZS T225SZS T425SZS  
T30STT-75V T80STT-75V T125STT-75V T225STT-75V T425STT-75V  
T30SZS-75V T80SZS-75V T125SZS-75V T225SZS-75V T425SZS-75V  
Pharmacy Series
TX94SZS TX144SZS TU53PTT-SUVI TU103PTT-SUVI TU203PTT-SUVI TU403PTT-SUVI
TX94SZT TX144SZT        
           

 

Catalog : Tapflo Sanitary&Pharmacy.pdf

Catalog : Tapflo Dampener.pdf

 

 

หน้าแรก |  เกี่ยวกับเรา |  แผนที่ |  ติดต่อเรา

counter