หน้าแรก |   เกี่ยวกับเรา  |   แผนที่  |   ติดต่อเรา

Magnetic drive pump : Pan world 

การนำไปใช้งาน
     • Magnetic drive Pan World เหมาะสำหรับการใช้ส่งถ่ายของเหลวที่ไม่ควรมีตะกอน หรือของเหลวล้วนๆความหนืดน้อยจะใช้งานได้นาน
     • Magnetic drive Pan World เหมาะสำหรับเคมีที่มีกลิ่นและมีความรุนแรงของเคมี เมื่อถูกอากาศ

คุณสมบัติ
     • ไม่มีซีล
     • ขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
     • ใช้ไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส

Pan World Series PX PX-N PX-F       

     Compact-sized Magnetic-Driven pump for OEM and General applications
     • มอร์เตอร์ 2.5-65 w 1เฟส  220 v        
     • อุณภูมิของของเหลว รุ่น PX ไม่เกิน 0-60°C รุ่น PX-N 0-80°C รุ่น PX-F 0-90°C       
     • อุณหภูมิรอบข้าง 40°C       
     • แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5 Bar

• ตัวเรือน PP เสริมใยแก้ว  
• กำลังขับ 2.5-65 วัตต์   
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 65 ลิตรต่อนาที  
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 14 เมตร  

เหมาะสมกับงาน :  
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม  

• ตัวเรือน PP เสริมใยแก้ว
• กำลังขับ 6-40 วัตต์
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 30 ลิตรต่อนาที
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 5.1 เมตร

เหมาะสมกับงาน :
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม

• ตัวเรือน PVDF ธรรมชาติ  
• กำลังขับ 2.5-65 วัตต์   
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 65 ลิตรต่อนาที  
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 14 เมตร  

เหมาะสมกับงาน :  
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม  
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

• ตัวเรือน PVDF ธรรมชาติ
• กำลังขับ 6-40 วัตต์
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 30 ลิตรต่อนาที
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 5.1 เมตร

เหมาะสมกับงาน :
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

• ตัวเรือน ETFE เสริมใยคาร์บอน  
• กำลังขับ 10-65 วัตต์
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 65 ลิตรต่อนาที  
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 14 เมตร  

เหมาะสมกับงาน :  
สารเคมีที่มีอันตราย เช่นกรดซัลฟลูริก  
กรดไนตริก เข้มข้น

• ตัวเรือน ETFE เสริมใยคาร์บอน
• กำลังขับ 6-40 วัตต์
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 30 ลิตรต่อนาที
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 5.1 เมตร

เหมาะสมกับงาน :
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

Pan World Series PS,PS-F Series and PW,PW-F     

     General purpose (PS,PS-F Series) and High capacity(PW,PW-F Series)
     magnetic-driven pump for general applications and hazardous fluids.

     • มอเตอร์มีทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส
     • อุณภูมิของของเหลว รุ่น PS 0-70°C และรุ่น PS-F 0-90°C
     • อุณภูมิของของเหลว รุ่น PW 0-70°C และรุ่น PW-F 0-90°C
     • อุณหภูมิรอบข้าง 40°C
     • แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5 Bar

• ตัวเรือน PP เสริมใยแก้ว  
• กำลังขับ 150-250 วัตต์   
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 120 ลิตรต่อนาที  
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 14 เมตร  

เหมาะสมกับงาน :  
การกรอง กระบวนการผลิตฟิล์ม

• ตัวเรือน ETFE เสริมใยคาร์บอน 
• กำลังขับ 150-250 วัตต์  
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 80 ลิตรต่อนาที 
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 14 เมตร 

เหมาะสมกับงาน : 
สารเคมีที่มีอันตราย เช่นกรดซัลฟลูริก
กรดไนตริก เข้มข้น

• ตัวเรือน PP เสริมใยแก้ว  
• กำลังขับ 0.37-3.7 กิโลวัตต์  
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 530 ลิตรต่อนาที  
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 32 เมตร  
  
เหมาะสมกับงาน :  
การกรอง อุปกรณ์ PCB

• ตัวเรือน ETFE เสริมใยคาร์บอน
• กำลังขับ 0.37-3.7 กิโลวัตต์
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 530 ลิตรต่อนาที
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 32 เมตร

เหมาะสมกับงาน :
โรงชุป สารเคมีที่มีอันตราย

Pan World Series PW-C,PW-XJ,PW-PG

     - PW-C Heavy duty and higher head magnetic-driven pump and hazardous fluids.

• ตัวเรือนเหล็กหล่อ ETFE-line เสริมใยคาร์บอนเคลือบด้านใน
• ใบพัดและส่วนสัมผัสเคมีเป็น ETFE
• กำลังขับ 0.37-15 กิโลวัตต์ มอร์เตอร์มารตรฐาน IEC Flange-mount
• อัตราการสูบจ่ายเคมี 1400 ลิตรต่อนาที
• ระยะการดูดจ่ายสูงสุด 42 เมตร
• อุณหภูมิของของเหลว 90
°C
• อุณหภูมิรอบข้าง 40
°C
• แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5 Bar
เหมาะสมกับงาน : กระบวนการฟอก ย้อมเคมี โรงงานเคมี

     - PW-XJ Heavy duty and high capacity magnetic-driven pump and hazardous fluids.

• ตัวเรือนเหล็กหล่อ ETFE-line  เสริมใยคาร์บอนเคลือบด้านใน
• ใบพัดและส่วนสัมผัสเคมีเป็น ETFE
• กำลังขับ 5.5-15 กิโลวัตต์ มอร์เตอร์มารตรฐาน IEC Flange-mount
• อัตราการสูบจ่าย 600 ลิตรต่อนาที
• ระยะดูดจ่ายสูงสุด 86 เมตร
• อุณหภูมิของของเหลว 90
°C
• อุณหภูมิรอบข้าง 40
°C
• แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5 Bar
เหมาะสมกับงาน : กระบวนการฟอก ย้อมเคมี งานบำบัดน้ำเสีย

     - PW-PG Stainless steel 316-Ideal for sovents and alkaline application

• ตัวเรือน ใบพัด เพลา ปลอกแกนเพลา เป็น สแตนเลส 316
•กำลังขับ2.2-15 กิโลวัตต์ มอร์เตอร์มารตรฐาน IEC Flange-mount
• อัตราการสูบจ่าย 550 ลิตรต่อนาที
• ระยะดูดจ่ายสูงสุด 62 เมตร
• อุณหภูมิของของเหลว 100
°C
• อุณหภูมิรอบข้าง 40
°C
• แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5 Bar
เหมาะสมกับงาน : การบวนการผลิตอาหาร ยา อุตสาหกรรมผลิตเกลือ

หน้าแรก |  เกี่ยวกับเรา |  แผนที่ |  ติดต่อเรา

counter